White papers

White papers vám poskytnou odpovědi na vaše otázky. Přečtěte si informace, kde vysvětlujeme výhody a možnosti využití systému vzdáleného monitorování senzorů UCS-CLOUD Solutions.

  • Co je SensWEIGHT | White papers

    16. 7. 2021

    SensWEIGHT je řešení, které je navrženo pro vzdálené kontinuální monitorování vážicích systémů. Umožňuje dlouhodobé sledování a vzdálenou diagnostiku tenzometrických snímačů sil a vyhodnocovacích jednotek na libovolnou vzdálenost bez fyzické přítomnosti na sledovaném místě.