časté dotazy (FAQ)

Co je to SensWEIGHT, komu je určen a k čemu slouží?
SensWEIGHT je systém, určený k vzdálené diagnostice a monitorování ve vážicím průmyslu a jedná se o konkrétní oborové řešení  v rámci UCS-CLOUD Solutions. Hlavní uživatelé jsou odborné a specializované firmy, provádějící práce na těchto instalacích, servis či jiné profesionální aktivity spojené s danou činností.  Implementace systému umožní mít přehled o stavu instalace, a to vzdáleně a s ukládáním všech měřených dat do cloudového úložiště. Typickým klientem jsou vahařské firmy, které se starají o funkčnost nejrůznějších typů vah jako jsou mostní váhy resp. mostové váhy, silniční váhy, autováhy, dále pásové váhy, šnekové váhy a jiné.

Co lze z měřených dat zjistit a jak je lze využít?
Z měřených dat lze zjistit zásadní informace týkající se stavu instalace jako např. stav váhy a jednotlivých instalovaných snímačích sil, hmotnost váženého sila a jiné dle konkrétního řešení. Získávaná data jsou současně vstupními daty pro další analýzu využitím umělé inteligence pro predikci dějů, čímž lze předvídat budoucí potíže.
Kde se data zobrazují a ukládají? Jak je mohu zákazníci vidět?
Data jsou prostřednictvím hardwarového modulu UCS-X bezpečně zasílána do cloudového úložiště. Pomocí dashboardu na webovém rozhraní můžete aktuální i historická data přehledně a graficky zobrazovat. Data můžete zobrazit jak na počítači/notebooku, tak na mobilním telefonu/tabletu pomocí internetového prohlížeče.
Jak se o případných potížích monitorované instalace zákazníci dozví?
O případných potížích a nebo horšícím se stavu instalace budete informováni e-mailem a SMS, které Vás upozorní, že instalace vykazuje anomálie, které by mohly vést k nefunkčnosti a potížím. Systém se nastaví tak, aby při překročení určitých mezních parametrů systém o dané situaci informoval.
Lze systém implementovat i do již stávajících instalací?
Ano, systém lze implementovat jak na nové, tak stávající instalace. Tam, kde jsou zařízení již instalovaná je potřeba ověřit jejich připravenost pro projení s modulem UCS-X. V jiných instalacích je potřeba analyzovat možnosti instalace a upevnění s ohledem k možnostem daných prostorů. Možnosti implementace jsou řešitelné téměř všude.
Lze monitorovat i více instalací současně?
Ano, systém umožňuje monitorovat současně libovolný počet instalací. Na dashboardu se připraví mapa s umístěním všech instalací, které odborná firma spravuje, a po kliknutí na místo na mapě, se zobrazí informace o stavu dané konkrétní instalace. Nastavení alarmů je samozřejmě realizovatelné také pro veškeré Vaše instalace bez omezení.
Poslední dobou slýcháváme o implementaci umělé inteligence v mnoha oborech průmyslu, v zemědělství a jiných. Lze to aplikovat i ve Vašem případě?
Ano, umělá inteligence však vyžaduje předchozí učící proces, ke kterému potřebuje data. Těchto dat je třeba mít určité minimální množství a implementaci systému je tedy z tohoto pohledu potřeba realizovat co nejdříve za účelem získání co největšího množství dat. Čím více dat, tím větší přesnost. Pro příští rok připravujeme možnost využití neuronových sítí pro predikci údržby mostní váhy.
Je implementace složitá a nákladná? Co mi implementace přinese?
S ohledem k finančním a časovým úsporám se jedná o nástroj, který Vám přinese vyšší zisk, a to minimalizováním prostojů při opravách, údržbě a kontrole, lepší organizaci práce, méně častými stresovými situacím a rychlejšími reakcemi Vaši servisní firmy při případných potížích. Možnosti vzdálené diagnostiky umožní, aby jste si před výjezdem k hlášené závadě ověřil detailněji stav instalace, čímž získáte lepší přehled co Vás v místě instalace čeká.