monitorování A MONITORING
zásobníkových vah | vah na sila | silových nádob | násypek | nádrží

Zásobníková váha
(váha na sila, násypky, nádrže)

Zásobníkové váhy jsou určené pro vážení materiálu v zásobnicích, silech či nádržích a případně   k dávkování sypkého a tekutého materiálu. I zde lze kromě monitorování hmotnosti provádět monitoring i jiných veličin jako je vibrace, vlhkost či jiné . Veličiny k monitorování se odvíjejí od potřeb uživatele a potřeb vztahující se k diagnostice určitých funkčních problémů, často spojených s atmosférickými a mechanickými vlivy. Monitovování zásobníkových vah získáme přehled o obsahu a celou řadu dalších informací pro ochranu a bezpečnost obsahu.


SensoWeight - Silo.jpg