monitorování A MONITORING
PÁSOVých VaH | dopravníkových vah | přepravníkových vah

Pásová váha
(dopravníková váha, přepravníková váha)

Pásové váhy jsou komplexnějsí váhou, kde kromě monitorování hmotnosti lze monitorovat i jiné veličiny jako je rychlost či vibrace. Monitorováním  vícero senzorů a prováděním korelace dat lze zjistit na první pohled neviditelné vztahy, které mohou mít vliv na životnost váhy, a které lze díky znalosti probíhající situace korigovat. Dále mohou být objevena zjištění, které mohou vliv na efektivitu celého procesu. Výsledkem je úspora času a peněz. Monitorování pásových vah je vynikající způsob jak udržet proces výroby plně funkční.


Belt_scale_SensWEIGHT.jpg