JINÉ

Jiné

Možnosti použití a aplikace systému SensWEIGHT jsou velmi široké a odvíjí se především od potřeb. Moduly UCS-X nabízejí velké možnosti propojení ať s vyhodnocovacími jednotkami, HMI, PLC či přímo s nejrůznějšími senzory ke snímání vibrací, atmosférických veličin (teploty, vlhkosti, pH atp.), rychlosti aj.

Šneková váha.png