UCS™ CLOUD 

Cloudová služba UCS™ CLOUD je určená k monitorování a diagnostice v  celé řadě oborů průmyslu i zemědělství. Komunikace probíhá pomoci technologie LPWAN a prostřednictvím standardu NB-IOT. K připojení do cloudové služby jsou určené hardwarové moduly UCS™ X2, UCS™ X2 DIN, UCS™ X1 a UCS™ X1 DIN

Cloudová služba se skládá z části sběru dat, části přenosu dat do cloudu a části výstupní. Po příjmu dat do cloudového úložiště, kde jsou data bezpečně ukládána a zálohována, dochází ke zpracování dat dle potřeb. Provádějí se různé analýzy, které poskytnou požadované výstupy. Výstupní část je kontaktním prostorem uživatele s daty a jejich analýzou. Obsahuje grafické zobrazení měření v reálném čase a historii měření na dashboardu, alarmy formou e-mailů a SMS informující o překročení nastavených hraničních hodnot, a reporty shrnující stav monitorované instalace.

Data lze z cloudové služby získat využitím rozhraní REST API, které umožňuje propojení mezi různými aplikacemi a systémy prostřednictvím internetu. REST API poskytuje jednotné a standardizované rozhraní pro komunikaci mezi aplikacemi a umožňuje přístup k datům a funkcím prostřednictvím webového protokolu HTTP.

 

UCS-CLOUD.jpg

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

LPWAN (Low Power Wide Area Network)
Bezdrátové síťě umožňující přenos dat na dlouhé vzdálenosti s vysokou spolehlivostí a vysokou energetickou účinností.

NB-IOT (Narrow Band Internet of Things)

Standard pro sítě typu LPWAN využívající stávající strukturu sítě mobilních operátorů 4G a 5G.